cz en ru
Pondělí-Neděle
7:00 - 20:00
telefon
605 043 834
222 952 640
Chodská 25
Praha 2

Body za dopravní přestupky

Praha 2. 5. 2016

Bodový systém

bodovy systemBodový systém vymezuje příloha k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Body jsou trestné, takže na začátku nemáte žádný bod a postupně vám přibývají. Když jich máte 12, jste vybodováni a přijdete o řidičák. Autopůjčovna Praha vám již auto nepronajme.

Vybodování

zabavený řidičákVrácení řidičského průkazu je možné nejdříve po roce od vybodování a po absolvování přezkoušení z odborné způsobilosti, lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření. Pokud jste vybodovaní, přijde vám od úřadu výzva, abyste řidičský průkaz odevzdali. Termín odevzdání je 5 dnů. Nepřevzetí obálky už dnes nemá žádný význam, považuje se i tak za doručenou. Neodevzdání řidičáku se vystavujete sankcí, jelikož maříte úřední rozhodnutí, takže můžete dostat další trest. Jízda bez platného řidičáku (i když ho jakoby ztratíte, stejně je úředně neplatný) je také hra s ohněm, jelikož se tresty při těchto přestupcích zvyšují. Sankce jsou za to 1 až 2 roky zákaz řízení a pokuta 25 000 až 50 000 Kč, takže žádná láce. Pokud si půjčíte auto v naší autopůjčovně , způsobíte dopravní přestupek, tak se bodům můžete vyhnout, pokud se nejedná o závažnější přečin. Na naši adresu většinou v první fázi dorazí výzva k úhradě za způsobený dopravní přestupek, pokud je pokuta zaplacena do 14 dnů, žádné body se nikomu nepřičítají. Pokud pokuta uhrazena není, potupuje přestupek do správního řízení, kde se již body rozdávají.

Umazání bodů

Umazání bodů za roční bezúhonnost

Pokud se nedopustíte bodovaných přestupků celý rok, automaticky se vám odečtou 4 body. Nemusíte o nic žádat.

Umazání dalších 3 bodů

umazání bodů Pokud Vám teče do bot (body se nebezpečně hromadí a blíží k počtu 12), existuje další způsob, jak umazat 3 body za rok. Jedná se o absolvování školení bezpečné jízdy. Tato procedura má ovšem svá omezení a podmínky. Nesmíte mít více jak 10 bodů a nesmíte mít žádný 6 nebo 7 bodový přestupek. To je dosti kruté, ale nic proti tomu nezmůžete. Počet bodů, které máte aktuálně na kontě, zjistíte např. na poště na takzvaném Czechpointu.

Školení bezpečné jízdy můžou provádět pouze akreditované subjekty. Cena se pohybuje mezi cca 4000 až 5000 Kč. V současné době tuto službu v České republice nabízí 5 firem:

  • Příbram - MAX CARS Plus s.r.o.
  • Jihlava - Centrum bezpečné jízdy - POLYGON JIHLAVA
  • Most - Centrum bezpečné jízdy - POLYGON Most
  • Ostrava - LIBROS OSTRAVA, spol. s.r.o.
  • Česká Lípa- RS-PRIMA autoškola / Autodrom Promotion s.r.o.

Po školení se musí zažádat o odpočet bodů

Aktuální kontakty na tato střediska najdete na webu. Po úspěšném zvládnutí tohoto školení musíte do 1 měsíce o odpočet 3 bodů zažádat na příslušném úřadě. Žádost o odpočet bodů si můžete stáhnout zde. Pokud budete mít více jak 10 bodů nebo máte na aktuálním bodovém kontě 6 nebo 7 bodový přestupek, úřad vaši žádost zamítne, i když jste školení absolvovali (peníze vám logicky nikdo nevrátí). Naše autopůjčovna doporučuje řidičům myslet na vybodování po celou dobu jízdy za volantem. Jak se říká „Pozdě bycha honit“, platí v těchto případech dvojnásob.

Počet bodů, které vám hrozí za konkrétní dopravní přestupky, obsahuje Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb. Aktuální k datu 12.4.2016.

PORUŠENÍ PŘEDPISŮ O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

POČET BODŮ

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

 

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

 

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů42)

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4)

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

 

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla

2

K obdrženým bodům většinou dostanete peněžitý trest, čím horší přestupek, tím to budete mít dražší. U některých závažnějších porušení předpisů se může jednat o trestný čin a na řadu může přijít kromě peněžitého trestu i trest v podobě odnětí svobody (to většinou nastane při usmrcení nebo v případě kdy svoji roli sehrají drogy či alkohol). Pokud přijdete o řidičský průkaz, není žádná oficiální šance usednout za volant motorového vozidla, ani naše autopůjčovna vám již auto nepronajme.