cz en ru
Pondělí-Neděle
7:00 - 20:00
telefon
605 043 834
222 952 640
Chodská 25
Praha 2

Pokuty za dopravní přestupky

Praha 1. 5. 2016

Pokuty za dopravní přestupky jsou definované v silničním zákoně č. 361/2000 Sb., konkrétně v §125c. V příloze tohoto zákona nalezneme také bodový systém, tedy počet bodů, které se vám přičtou za spáchaný dopravní přestupek.

Pokutu za dopravní přestupek můžete dostat ve třech variantách:

 • Pokuta platebním příkazem (obdoba blokového řízení) – nejlepší řešení
 • pokutaAsi nejlepší řešení pro vaši peněženku a váš bodový systém. Od dopravního odboru příslušného úřadu vám přijde poštou výzva k uhrazení příslušné částky za přestupek. Většinou se jedná o překročení povolené rychlosti či špatné parkování. Přestupek je v doporučeném dopise pěkně popsán, někdy je přiložena i fotografie z radaru. V těchto případech neváhejte a do 15 dnů pokutu uhraďte na uvedené bankovní konto. Pokud jste si půjčili auto v naší autopůjčovně, pokuta přijde na naši adresu. My ji uhradíme a vy nám následně částku pošlete na náš účet. Tím máte po starostech a ani body se vám nepřičtou (nesmíte ovšem spáchat závažnější přestupek).Pokud ji nezaplatíte, postupujete do správního řízení, kde je pokuta vyšší a zároveň se k ní připočítává poplatek za toto řízení cca 1000 Kč.

  Studený pot by vás měl polít v případě, že dostanete dopis od úřadu a v něm nebude číslo účtu pro úhradu pokuty, ale pouze žádost o podání vysvětlení. V tom případě se jedná o závažnější přestupek (např. překroční rychlosti v obci o více než 40 km/hod.), který nelze vyřešit v blokovém řízení a často se při něm odebírá i řidičské oprávnění.

 • Pokuta v blokovém řízení – horší varianta
 • pokutaV blokovém řízení (pokuta udělena policistou,který vás chytne při činu) můžete dostat pokutu maximálně 2500 Kč, pokud je sankce za způsobený přestupek vyšší nemůže ji policista vybírat a musí vás poslat do správního řízení. Pokud vás chytí příslušník Policie při porušení dopravních předpisů, záleží na tom, co jste provedli. Pokud se jedná o nějaký lehčí přestupek (nezapnuté pásy, špatné parkování, atp.), můžete vyváznout bez pokuty, příslušník vám domluví. Pokud vás přistihne při středně závažném přestupku (rychlost, nedání přednosti, dětská sedačka, atp.) pravděpodobně již pokutu dostanete na místě. Musíte s ní ovšem souhlasit.

  Tím, že souhlasíte s pokutou, zároveň souhlasíte s připsáním příslušného počtu trestných bodů na váš účet. Zde je ještě šance odmítnout pokutu a hrát o čas, pokud by vám měli v blízké době umazat 4 body za dobré chování. Sice byste platili ve správním řízení více korun, ale mohlo by vám to zachránit řidičák. Pokud přestupek nelze vyřešit v blokovém řízení policista vás musí automaticky poslat do správního řízení (alkohol, zavinění nehody se zraněním, jízda bez řidičáku, atp.). V případě, že máte pronajatý vůz z naší autopůjčovny, tato varianta je plně ve vaši režii.

 • Pokuta ve správním řízení – nejhorší varianta

pokutaPokuty ve správním řízení jsou vyšší, viz níže o pokutách, zároveň přijdete o body a také v některých případech musíte platit správní poplatek. Malé procento lidí může ve správním řízení uspět, zaručený recept na vítězství ovšem neexistuje. Úředník je v této situaci hodně na koni a je to takový malý soudce se všemi pravomocemi. K tomu mu ještě prodloužli promlčecí dobu z jednoho roku na 2 roky. Zde se můžete úspěšně kroutit za pomoci zkušených advokátů, kteří to ovšem nedělají zadarmo. Podle mého názoru zdržovat tuto hru má význam, pouze pokud vám hrozí vybodování a na obzoru je umazání 4 bodů za roční slušné chování. Při pronájmu automobilu v naší půjčovně aut se do správního řízení můžete dostat, pokud nepůjde dopravní přestupek vyřešit platbou na účet Magistrátu. V těchto případech se již odrazí postih i v registru řidičů ve formě připsání bodů.

Do správního řízení se můžete dostat několika způsoby

 • Policista, který vás chytí při činu, usoudí, že vás tam pošle
 • Policista má možnost vás poslat do správního řízení bez důvodu, takže je vhodné být na něho milý a zbytečně ho nedráždit, pokud má trumfy v kapse (fotodokumentace, atp.), což většinou má.

 • Přestupek nelze vyřešit v blokovém řízení
 • Některé závažnější přestupky většinou ty, kdy se sbírá řidičák nelze vyřešit v blokovém řízení, takže postupujete automaticky.

 • Nezaplatili jste včas pokutu, která vám přišla poštou
 • Pokud pokutu z doporučeného dopisu od dopravního odboru nezaplatíte nebo zaplatíte za více jak 15 dní (toto si hlídejte, jelikož se pozdě zaplacená pokuta automaticky vrací na váš účet bez možnosti jakékoli nápravy).

  Dopravní přestupky a výše pokut

  pokutaJak vysoká je pokuta za konkrétní přestupek, je popsáno v §125c silničního zákona č. 361/2000 Sb. Není zde konkrétní částka za konkrétní přestupek, ale vždy rozmezí od kolika do kolika Kč musíte zaplatit. Například za nedání přednosti v jízdě můžete v blokovém řízení dostat pokutu až 2500 Kč, ve správní řízení je tato částka vždy vyšší, v tomto případě 2500 až 5000 Kč. Do správního řízení se dostane, pokud odmítnete zaplatit blokovou pokutu. V tom případě začne dokazování ze strany úřadu o tom, že jste přestupek opravdu spáchali. Některé přestupky nelze ze zákona vyřešit v blokovém řízení blokovou pokutou a dostáváte se automaticky do správního řízení. Jedná se o závažnější přestupky. Může to být například při překročení rychlosti v obci o více než 40km/hod. Za tento přestupek vám k pokutě 5000 Kč až 10000 Kč odeberou také řidičák na 6 až 12 měsíců (pravděpodobně záleží na tom, jakou rychlostí jste se řítili).

  Mezi závažnější prohřešky, za které přijdete o papíry a zaplatíte tučnou pokutu, patří veškeré činnosti spojené s alkoholem za volantem (i za odmítnutí podrobit se zkoušce na alkohol), jízda bez řidičáku (sebraný řidičák vám asi znovu neseberou, ale asi se prodlouží doba, od kdy ho budete moci vlastnit), zaviníte nehodu se zraněním, atp. Pokud máte vozidlo z autopůjčovny, z registru vozidel úředník vyčte majitele (autopůjčovnu), tomu zašle příkaz k úhradě. Autopůjčovna pokutu uhradí a dále ze své databáze zjistí řidiče v době přestupku. Toho kontaktuje a požádá ho o úhradu pokuty. Tím je věc uzavřena.